Stichting perspectief staat voor.

Stichting Perspectief Zwolle is opgericht op 24 oktober 2008 te Zwolle, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder nr. 08181655, stichtingsacte opgemaakt door notaris mr. C.J. Melsbach.

Onze stichting heeft zich als doel gesteld de levens- omstandigheden van kansarmen (vooral jongeren) in de hele wereld te verbeteren. Dit willen we doen door het financieel en materieel ondersteunen van medische, educatieve en sociale projecten en voorts al het geen één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. We zoeken graag de samenwerking op met NGO’s en andere bestaande organisaties in het realiseren van onze plannen. Duizenden jongens en meisjes leven in de grootste armoede omdat hun ouders, familie en vrienden niet in staat zijn om minimale hulp te bieden. Regelmatig zijn ze het slachtoffer van geweld, diefstal, seksuele mishandeling en verslaving. Zonder adequate hulp gaan deze kinderen een kansloze, wrede toekomst tegemoet. Het aantal straatkinderen zal de komende jaren nog verder toenemen. Ons doel is deze kinderen van de straat te houden door ze op te vangen en maaltijden te bieden en naar school te begeleiden. Op deze manier willen we hen als stichting een betere toekomst bieden.


Laatste Nieuws

Financieel verslag 2021 Project OEC beschikbaar.
Het verslag vindt u hier

Financieel verslag 2021 Stichting Perspectief beschikbaar.
Het verslag vindt u hier

Het jaarverslag 2020 is beschikbaar
Meer informatie vindt u hier.
Je vindt hierin de activiteiten die de stichting heeft ondernomen om hun doelen te realiseren.

Oplevering nieuwbouwproject Afrika, opgestart in 2018.
Meer informatie over dit project vindt u hier

We zijn op zoek naar een aantal sponsoren voor het ondersteunen van het Umbumbulu project in de uitvoering.
Aanmelden kan via langcom@planet.nl


Informatieve links

Financieël verslag 2020 Project OEC
Financieel jaarverslag Stichting 2020
Beleidsplan 2019-2024 Stichting Persectief
Financieel jaarverslag Stichting 2019
anbigoed