Masakhane: Samen Bouwen

Er is in Afrika een nationale koepel van NGO’s (SANGO).NGO staat voor Non-Gouvernementele Organisatie. Deze organisatie wil het overheidsbeleid beïnvloeden met als doel; het te besteden geld zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de allerarmsten in Zuid-Afrika. Dit Zuid-Afrikaanse NGO ijvert voor een betere beschikbaarheid van medicijnen en voorlichting voor aids-patiënten en seropositieven, en om de toegang tot medicijnen te verbeteren. Elandskop in Kwazulu Natal is ook een counseler aangesteld met hulp van het NGO. In 2007 is door jongeren uit Zwolle en omstreken een Aids Behandel Centrum (ABC) gebouwd op het terrein van de kerkelijke gemeente. In samenwerking met het NGO en vrijwilligers van de kerkelijke gemeente. In de jaren daarna is vanuit dit centrum door de gemeente van ds. Sithole gewerkt aan begeleiding van Hiv-aids patiënten met medicijnen en goede voeding. Verder worden terminale patiënten bezocht en is er overleg met familie over de opvang van de achterblijvende kinderen.

kinderen

Families, die kinderen opnemen kunnen ondersteuning ontvangen in de vorm van kleding en voeding, waaronder twee keer per week een warme maaltijd voor de kinderen. Een volgende stap is, dat Nederlandse jongeren in de zomer van 2012 samen met de locale bevolking een Multifunctioneel Dorpscentrum gaan bouwen.

tekening

Voor onderwijs aan kinderen en cursussen voor volwassenen. (alfabetisering, naaien, computer, telen van groentes). Daarin wordt ook een keuken gebouwd voor de bereiding van de maaltijden. Er worden inmiddels 2x per week tussen de 80 en 140 maaltijden bereidt.

Hier mogen wij aan bouwen

Er is geld nodig voor de materialen maar ook om het gebouw in te richten.

Zuid-Afrika Project 2012 tekening tekening

Deelnemers:

Erik de Ruiter,Mariska Blok,Mirjam Engels,Dion vd Boom,Jurrian v d Boom,David van der Ziel,Anneli van Dijk,Johan de Lange,Alice Bakker,Bert de Jong,Klaas de Lange, Roelienke de Lange,Wendy Bieleman,Sanne van Wijhe.

zavlag

Kosten: Om de reis te kunnen bekostigen organiseren we zelf allerlei dingen, zoals b.v oliebollen bakken,diner hoppen, een markt, lege cartridges en oude mobieltjes verzamelen enz. Ook worden we gesteund door familie en vrienden. Verder proberen wij sponsors en bedrijven te vinden die ons willen helpen ons project te realiseren door middel van giften.

Wilt u uw steentje bijdragen aan ons project, dan kunt u uw bijdrage storten Rekeningnummer 5117990 (t.n.v. Stichting Perspectief Zwolle) ovv: project zap2012


kwazulunatal

Nadere informatie:

Klaas de Lange 038-4601671

Bert de Jong 038-4214785

Website: http:/www.zap2007.tk

email: zap2007@planet.nl


zavlag

Wij 16+ ers gaan naar Zuid-Afrika

Een multifucioneel centrum bouwen!

Wanneer we gaan?

augustus 2012!

Waar? In Kwazulu Natal.

Samen cultuur snuiven

Samen bouwen met de lokale bevolking.

Onze grenzen verleggen !!

zwolleelandskop Masakhane: Samen Bouwen