1 / 16
Bouwlocatie
2 / 16
Gaten voor de poeren
3 / 16
Beton voor de poeren
4 / 16
Bouw staalconstructie
5 / 16
Dakplaten op dampwerende folie
6 / 16
Fundering voor de muren
7 / 16
Atos bouwreis Zuid-Afrika
8 / 16
Stoer door metselen
9 / 16
Elke dag een stukje verder
10 / 16
Gronduithakken betonvloer
11 / 16
Vloer uitgraven
12 / 16
Muren bijna klaar
13 / 16
Beerput gemaakt voor recycling
14 / 16
Buiten muren gereed
15 / 16
Achterwand
16 / 16
Pleisteren van buiten muren